Firma_Dobrze_Widziana.jpgZ radością informujemy, że zostaliśmy docenieni za podejmowane przez nas działania świadczące o zaangażowaniu społecznym i realizacji idei odpowiedzialności społecznej biznesu. Serdecznie dziękujemy za to ważne wyróżnienie!

Targi w Krakowie z tytułem "Firma Dobrze Widziana"

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (podziałanie 2.1.2: Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności). Obejmuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz badawczej w zakresie CSR (ang. corporate social responsibility).

To już kolejna edycja tego przedsięwzięcia, którego celem jest wspieranie wdrażania w polskich przedsiębiorstwach zarządzania zgodnego ze standardami społecznej odpowiedzialności biznesu. Kluczowe działania zaplanowane w ramach projektu obejmują:
- przeprowadzenie konkursu Firma Dobrze Widziana, którego celem jest wyłonienie w każdym województwie firm, które wyróżniają się w opinii otoczenia aktywnością w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu,
- wykonanie badań w zakresie postrzegania przez przedsiębiorców oraz kadrę zarządzającą tematu CSR, barier w zakresie wdrażania CSR, postaw jakie wykazują polscy przedsiębiorcy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, czynników motywujących do wdrażania CSR,
- stworzenie wirtualnej ankiety autoewaluacyjnej przy pomocy której menedżerowie będą mogli samodzielnie ocenić stopień społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz uzyskać rekomendacje w zakresie doskonalenia stanu obecnego,
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej obejmującej seminaria regionalne, konferencje oraz publikacje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu adresowane do przedsiębiorców.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej projektu csr.bcc.org.pl