tt_pan.jpg17 września 2015 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się kolejna Gala Ambasadorów Kongresów Polskich.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Głównym celem akcji jest promowanie Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

Nominowani Ambasadorzy to osoby organizujące w Polsce spotkania i wydarzenia z dziedziny biznesu, nauki, kultury i sportu, promujące w międzynarodowym środowisku wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniające się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia. Warunkiem otrzymania honorowego tytułu jest pozyskanie co najmniej jednego międzynarodowego wydarzenia dla Polski w przeciągu ostatnich 3 lat oraz przekonanie kapituły o swoim zaangażowaniu na rzecz promocji kraju.

Wśród nominowanych Ambasadorów Kongresów Polskich w tegorocznej edycji znalazł się między innymi Profesor dr hab. Tomasz Twardowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, z którym – jako firma Targi w Krakowie – mamy przyjemność współpracować podczas realizowania kongresów biotechnologicznych.

Pan Profesor w Katowicach miał okazję odebrać osobiste gratulacje od Prezesów oraz Kierownika Działu Kongresów naszej firmy. Jako cały zespół pracowników chcemy jeszcze raz serdecznie pogratulować wszystkim uhonorowanym i życzyć wielu kolejnych zawodowych sukcesów!