KONGRES_marzec_2015_BANER-1.jpg10 marca 2015 roku, w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków odbędzie się organizowany przez Fundację Małopolskie Centrum Transferu Technologii, Gazetę Wyborczą i Targi w Krakowie Kongres Innowacji Polskich.

Kongres Innowacji Polskich to zakrojony na szeroką skalę projekt prezentujący osiągnięcia o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym polskiej nauki i biznesu.

Informator kongresowy wraz z programem jest dostępny tutaj >>

 

Sesja plenarna

Sesję plenarną Kongresu stanowić będzie Pracownia Innowacji „Gazety Wyborczej”. Więcej informacj znajdą Państwo tutaj >>

 

Sesje tematyczne

- Zdrowe społeczeństwo,

- Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,

- Zrównoważona energetyka,

- Surowce naturalne i gospodarka odpadami,

- Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe,

- Smart cities,

- Sposoby finansowania projektów B+R i rozwoju firmy w perspektywie finansowej 2014-2020,

- Ochrona własności intelektualnej.

 

Zapraszamy do zarejestrowania się na Kongres!

Do zobaczenia 10 marca w EXPO Kraków!