Rada została powołana w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Do jej głównych zadań należy m.in. rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży oraz rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych.

- Debata z kandydatami na Prezydenta Miasta Krakowa zorganizowana przez Młodzieżową Radę Miasta Krakowa przebiegła niezwykle owocnie. Spotkanie to pozwoliło młodzieży bliżej poznać kandydatów. W debacie wzięli udział wszyscy walczący o urząd poza Tomaszem Leśniakiem, który był nieobecny z powodów zdrowotnych. Podstawą debaty były pytania zadawane przez młodzież krakowskich szkół ponadgimnazjalnych. Dziękujemy EXPO Kraków za udostępnienie sali obrad. - relacjonował prowadzący spotkanie Jerzy Calik, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

Dziękujemy organizatorom i uczestnikom za udział w debacie i zapraszamy ponownie!