Walne Zgromadzenie PIPT wybrało nowe władze!
W dniu 2 czerwca 2015 roku w Poznaniu odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, które dokonało wyboru nowej Rady i Komisji Rewizyjnej (na kadencję 2015 2019) a także Komisji Rozjemczej (na kadencję 2015-2018).

 

Z radością informujemy, że Prezes firmy Targi w Krakowie, wyłącznego operatora i właściciela EXPO Kraków, Pani Grażyna Grabowska została Wiceprezesem Polskiej Izby Przemysłu Targowego!

 

Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego reprezentują przekrój wszystkich graczy rynku targowego. Są to przede wszystkim organizatorzy targów, operatorzy obiektów targowo – konferencyjnych w Polsce, przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych oraz transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą oraz przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce. Do Izby należą również firmy z branży reklamy i marketingu, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i firmy oferujące bazę noclegową, także dla klientów targów.

Jako organizacja lobbingowa PIPT prowadzi działania na rzecz przemysłu targowego w kwestiach dotyczących przede wszystkim zagadnień promocji eksportu, prawa budowlanego i prawa podatkowego. Izba konsultuje opracowywane bądź nowelizowane akty prawne, współpracując w tym zakresie z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a także wykorzystując możliwości jakie daje członkostwo w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Polska Izba Przemysłu Targowego skupia swoje wysiłki przede wszystkim na promocji targów jako jednego z najważniejszych instrumentów komunikacji bezpośredniej i marketingu, do wykorzystania przez przedsiębiorców, szczególnie reprezentujących małe i średnie firmy z różnych sektorów gospodarki, występujące na targach w kraju i za granicą w charakterze wystawców i zwiedzających.
PIPT wspiera współpracę między partnerami i uczestnikami rynku targowego w Polsce, pośredniczy w wymianie informacji i doświadczeń między członkami i realizuje wspólne projekty i przedsięwzięcia z ich udziałem. Jednocześnie PIPT prowadzi działania mające na celu promocję i nieustanną poprawę jakości polskich targów. Jednym z najważniejszych jest dbałość o transparentność polskiego rynku targowego, poprzez audyt danych statystycznych targów organizowanych przez jej członków.

Jako niemniej ważny obszar działania Izba traktuje współpracę zagraniczną. Poprzez intensywne kontakty z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w przemyśle targowym (CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych Europy Środkowowschodniej, AUMA – Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego, inne europejskie organizacje targowe), w tym – członkostwo w UFI – Światowym Stowarzyszeniu Przemysłu Targowego, bierze aktywny udział i wspiera realizację projektów uznanych przez międzynarodowe środowisko ekspertów targowych za istotne dla rozwoju targów na świecie.

 

Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego

więcej informacji: www.polfair.pl