kk.jpg3 listopada 2015 roku w EXPO Kraków odbędzie wręczenie stypendiów Klubu Krakowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół średnich o trudnej sytuacji finansowej. Aktywnym członkiem Klubu jest wiceprezes firmy Targi w Krakowie - Pan Paweł Nikliński.

Klub Krakowski wręczy stypendia w EXPO Kraków

 

We wtorek, 3 listopada o godzinie 19:00 w EXPO Kraków odbędzie wręczenie stypendiów Klubu Krakowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół średnich o trudnej sytuacji finansowej. Celem Stypendium Klubu Krakowskiego jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom poprzez stworzenie materialnych podstaw rozwoju uzdolnień, poszerzenie możliwości aktywności własnej, a także organizowanie seminariów, obozów naukowych oraz warsztatów badawczych.

Stypendium ma postać darowizny członków Klubu Krakowskiego. Klub ten zrzesza osoby związane z aktywnością gospodarczą, akademicką  oraz społeczną, działające na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa i regionu. Aktywnym członkiem Klubu jest wiceprezes firmy Targi w Krakowie - Pan Paweł Nikliński.

Więcej informacji na: www.klubkrakowski.pl/stypendia