PTDL-logok.jpg4 dni, 15 sesji tematycznych, 4 wykłady plenarne, warsztaty firmowe i sesje plakatowe – tak zapowiada się XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL).

Kraków centrum polskiego świata nauki w 2017 roku!

 

Najważniejsze wydarzenie dla całego środowiska medycyny laboratoryjnej po 34 latach powraca do stolicy Małopolski!

W dniach 3–6 września 2017 1500 uczestników zgromadzi się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków, by obradować na temat postępów w medycynie laboratoryjnej, ważnych z punktu widzenia nauki i codziennej praktyki.

Organizatorzy poświęcą szczególną uwagę dynamicznie rozwijającym się obecnie obszarom diagnostyki laboratoryjnej, takim jak metabolomika, lipidomioka czy farmakogenomika, leżącym u podstaw medycyny personalizowanej. Tradycyjnie, XIX Zjazdowi PTDL będzie towarzyszyć POLMEDLAB 2017 – wystawa prezentująca aktualną ofertę firm działających na rynku IVD w Polsce.

PTDL skupia ponad 30% diagnostów laboratoryjnych w Polsce, stąd odbywający się obecnie co cztery lata Zjazd jest największym i najważniejszym wydarzeniem naukowym w działalności Towarzystwa, połączonym z Walnym Zgromadzeniem Delegatów i wyborem władz na kolejną kadencję.

Rozwój infrastruktury turystycznej i biznesowej, świetna komunikacja, bogata oferta hoteli oraz niesamowita atmosfera Krakowa, który oferuje swoim turystom moc atrakcji sprawiły, że Zjazd po długiej przerwie powraca do stolicy Małopolski, a dokładniej odbędzie się on w nowoczesnym, wielofunkcyjnym Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków.

Wszystkich uprawiających i zainteresowanych medycyną laboratoryjną zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ptdl2017.pl