Zamawiający w par. 25 ust. 2 umowy wymaga 20 letniej gwarancji na instalacje niskoprądowe, tj. na roboty, materiały i urządzenia. Prosimy o odpowiedź czy chodzi tu tylko o gwarancję na okablowanie strukturalne (wydawane odpowiednie certyfikaty przez producentów). Udzielenie takiej gwarancji na urządzenia i materiały instalacji niskoprądowych jest niemożliwe do uzyskania od producentów. Prosimy o odpowiednią zmianę umowy w tym zakresie.

Odpowiedź: Wymóg dotyczy okablowania strukturalnego dla wszystkich instalacji teleinformatycznych w budynku. Całą infrastrukturę należy wykonać w oparciu o kompletny system jednego producenta.Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.Rozwiązanie ma być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 20 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.
Na aktywne elementy instalacji teleinformatycznych oraz urządzenia i pozostałe instalacje niskoprądowe wykonawca powinien udzielić minimum 5 lat gwarancji.