Proszę o określenie czy realizacja sieci miejskiej  wodociągowej DN150mm od rozbudowywanej  sieci w ulicy Centralnej do istniejącego wodociągu przebiegającego po zachodniej stronie inwestycji (długość realizowanej sieci wodociągowej L=1100m) -jest po stronie GW?

Odpowiedź:  tak.