Proszę o określenie czy rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej aż do włączenia do kolektora przesyłowego DTW po  południowej stronie inwestycji (długość rozbudowywanej sieci ok. L= 600 m w zależności od uzyskanej zgody) - jest po stronie GW?

Odpowiedź:  tak.