Czy wyposażenie gastronomiczne wchodzi w zakres oferty?

Odpowiedź:  nie.