Czy wyposażenie sali konsumpcji wchodzi w zakres  przetargu?

Odpowiedź:  nie.