Czy meble recepcyjne wchodzą w zakres przetargu?

Odpowiedź:  nie.