Czy do konstrukcji dachu są podwieszone instalacje technologiczne?

Odpowiedź:  poza wymienionymi w Części opisowej, Zamawiający nie przewiduje podwieszenia do konstrukcji dachu innych instalacji czy elementów, chyba że będzie to wynikało z konkretnych rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę. To z kolei będzie wymagało zgody Zamawiającego.