Czy słupy zewnętrzne w osiach B, I, N , W są obłożone czy pozostaje surowy beton?

Odpowiedź:  mają być obłożone.