Proszę o wskazanie Nr. pomieszczeń węzła cieplnego i sprężarkowni.

Odpowiedź:  Wykonawca w Projekcie Budowlanym ma wskazać lokalizację tych pomieszczeń w taki sposób by zrealizować cele określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). By to osiągnąć  można wykorzystać część wskazanych w PFU pomieszczeń lub zaprojektować nowe, pamiętając aby odchylenie od powierzchni określonych w PFU nie przekraczało 3%.