Czy ilości urządzeń, rodzaje urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz ich elementy składowe (sekcje wentylatorów, komora mieszkania itp.) wyszczególnione w programie funkcjonalno-użytkowym są wiążące (czy pozostawiają Państwo dowolność dla projektanta)?

Odpowiedź:  w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) podano przykładowe rozwiązania, a poprzez opis czy podanie nazwy określono minimalne parametry techniczne i użytkowe elementów, urządzeń, sieci i instalacji.  Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania w tym zakresie pod warunkiem realizacji celów określonych w PFU.