roszę podać zakładaną liczbę osób na poszczególne hale.

Odpowiedź: Zakładamy następujące ilości osób w poszczególnych pomieszczeniach:
H01 – maksymalnie 4500 osób
H02 – maksymalnie  3600 osób
Ilość osób w salach seminaryjnych zależy od sposobu adaptacji sal (układ szkolny, teatralny, itp.). Maksymalnie dla tych sal zakładamy:
S01 -  380 osób
S02 - 35 osób
S03 - 35 osób
S04 – 35 osób
S05 – 270 osób
S06 – 28 osób
S07 – 28 osób
S08 – 120 osób
S09 – 160 osób
Razem 1091 osób.