Prosimy o przysłanie inwentaryzacji budynków do rozbiórki.

Odpowiedź: nie posiadamy takiej dokumentacji. Zapraszamy na wizję lokalną.