Czy dach drewniany jest tylko nad halami?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga jedynie aby konstrukcja drewniana dachu była nad lobby głównym (patio) i częścią gastronomiczną wraz z klatkami schodowymi. Założenia do projektu konstrukcji są ujęte w pkt. 2.5.2. i 2.5.3. Części opisowej.