Jaka jest klasa odporności ppoż. poszczególnych przegród budowlanych?

Odpowiedź:  będzie  ona  wynikała z konkretnych rozwiązań projektowych zastosowanych przez Wykonawcę. Wymagania dotyczące ochrony  p-poż. są ujęte w pkt. 2.11. Części opisowej.