Czy w przypadku gdy ofertę będzie składało konsorcjum, należy dołączyć do oferty Pełnomocnictwo   dla Lidera  Konsorcjum?

Odpowiedź:  tak.